Agroturystyka "Dwa Pomosty" w Szczecinku wita!

Teren agrogospodarstwa obejmuje obszar 3 ha i po?o?ony jest bezpo?rednio przy jeziorze Trzesiecko, przy jego po?udniowo-zachodnim brzegu.

Raj dla w?dkarzy - mo?liwo?? w?dkowania z pomostu lub ?odzi w?dkarskiej

Po?ow? obszaru zajmuje licz?cy sobie ok. 100 lat las sosnowy.

W sezonie letnim po jeziorze regularnie kursuje du?y tramwaj wodny oraz taxi wodne.

Du?? popularno?ci? w?ród turystów cieszy si? tak?e najd?u?szy w Europie wyci?g do nart wodnych o d?ugo?ci trasy ok. 1100 m.

Agroturystyka "Dwa Pomosty" zaprasza na wypoczynek

Polecamy

Oficjalna strona miasta - www.szczecinek.pl
Polski Zwi?zek W?dkarski - www.pzw-szczecinek.pl
Serwis Turystyczny - www.meteor24.pl

Aktualności

Zapraszamy
Dodano: 2014-11-17

Zapraszamy ponownie od 15 kwietnia do 30 wrze?nia.